Ja. U verwerkt deze als volgt: de levering aan de Niet-DAEB tak wordt eerst als transactie in hoofdstuk 2.8 verwerkt. Vervolgens verantwoordt u deze (interne) transactie en de doorverkoop (externe transactie) in de financiële overzichten. 

Meer informatie over de verwerking DAEB en niet-DAEB na implementatie scheiding vindt u in de Q&A implementatie scheiding DAEB/niet-DAEB