Markt-jaarhuur en contract-jaarhuur

In de toelichtingsparagraaf ‘Gegevens marktwaarde’ geeft u de totale contract- en marktjaarhuur op voor de eenheden woonruimte (eengezins- en meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale (zorg) eenheden). Het gaat om de totale contract- en markthuur op het moment van waarderen, zonder inflatie in het eerste rekenjaar (t=1). Dit is de decemberhuur op moment van waarderen maal 12. 


Streef-jaarhuur

In de toelichtingsparagraaf ‘Gegevens beleidswaarde’ geeft u de totale streef-jaarhuur op voor de eenheden woonruimte (eengezins- en meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale (zorg) eenheden) in het eerste jaar van de waardering. Stel er zijn 8 zelfstandige woningen met elk een actuele streefhuur van € 500 per maand / € 6.000 per jaar, is de “Totale actuele streefhuur op het moment van waarderen” € 48.000.


Let op!

U dient hier jaarhuren (zie bovenstaande) in te vullen en niet de maandhuren.