Alle gegevens in de specificatie 2.7 worden als positieve waarde in het portaal gevuld. De in dit onderdeel te rapporteren informatie met betrekking tot de marktwaarde en beleidswaarde van vastgoed in exploitatie ligt ten grondslag aan de berekeningen die gebruikt zijn voor verantwoording in de jaarrekening. 


Dit betekent bijvoorbeeld dat gegevenselement ‘Totaal van onderhoudskosten op het moment van waarderen’ in onderdeel ‘Gegevens marktwaarde’ of ‘Gegevens beleidswaarde’ eveneens als positieve waarde dient te worden gerapporteerd.