In onderdeel 2.2 moet u alleen de gegevens opnemen van de woongelegenheden.