Elke eenheid heeft een aantal ultimo verslagjaar. Vul bij een eenheid 0 in als zij uit exploitatie is gegaan gedurende het verslagjaar. Eenheid mag meer zijn dan 1. Als bijvoorbeeld meerdere studentenwoningen of (extramurale) zorgeenheden in één contract zijn verhuurd aan een derde partij, dan gedraagt dit complex zich als een BOG-MOG-ZOG complex.  Denk daarbij aan bijvoorbeeld 1 gebouw ZOG bestaat uit 20 onzelfstandige eenheden, derhalve 20 eenheden ultimo verslagjaar.