Woonwagens en standplaatsen worden gekwalificeerd als woongelegenheden op grond van artikel 1 van de Woningwet. Deze eenheden moet u als volgt in hoofdstuk 2.1 opnemen:

  • Eenheidssoort: woonruimte
  • Woonruimte bouwvorm: EGW
  • Is de woonruimte zelfstandig? Ja

Ook moet u voor deze eenheden de WWS punten opnemen, zie link