Vul voor leegstaande woningen nog niet in exploitatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) en voor leegstaande woningen in exploitatie (reguliere leegstand) de streefhuur in.


Voor woningen die reeds uit exploitatie zijn genomen (bijvoorbeeld verkoop) hanteert u de (laatst bekende) onafgeronde huurprijs per maand, ultimo verslagjaar.