Nee, in de dVi moeten de volledige (ongewogen) aantallen worden opgenomen. Voor een nadere beschrijving van de definities verwijzen wij u naar de in de kennisbank opgenomen handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel.