Hier neemt u de WOZ-waarden met peildatum 1 januari 2021 op. De definities en een toelichting op de WOZ-bezitstabel staan in de Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel