Een beschrijving van de definities staat in de Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel en bij de gegevensdefinities