Als er informatie over het aanwezig zijn van een lift per wooneenheid is, dan moet dit ook verantwoord worden. Als de informatie er niet (volledig) is, dan moet bij alle betreffende eenheden in het complex bij ‘lift aanwezig’ 'ja' ingevuld worden.