In de dVi is geen aparte kolom voor het invullen van de balanswaarde van grondposities. In de toelichting bij onderdeel 2.1 (onderdelen B tot en met D) staat dat een specificatie van de jaarrekeningposten wordt gevraagd. U kunt daarom in de kolom ‘marktwaarde’ de balanswaarde opnemen van grondposities.