Er is onderscheid tussen 2.1A en 2.1 B tot en met D. 

Onderdeel 2.1A is voor inzicht in veranderingen in het bezit van de woningcorporatie in het verslagjaar. U geeft bij 2.1A het aantal eenheden ‘primo verslagjaar’ en ‘ultimo verslagjaar’ op in de kolommen G en H. Ook geeft u in kolom O ‘Mutatie verslagjaar’ aan welk soort mutatie het is. 

Bij de onderdelen 2.1B, 2.1C en 2.1D ligt de nadruk op de gegevens van de (toekomstige) registergoederen ultimo verslagjaar. Daarom vult u in deze onderdelen alleen de gegevens ‘ultimo verslagjaar’ in en is kolom O ‘Mutatie verslagjaar’ niet van toepassing.