Elke eenheid kent een eigendomspercentage. Het gaat hier om het percentage juridisch eigendom zoals vastgelegd in de eigendomsakte. 


Let op!

In het dVi-portaal vult u bij kolom 'eigendomspercentage' een perunage in. Bijvoorbeeld in geval van eigendomspercentage van 50% geeft u 0,50 in de WOZ-bezitstabel (.csv). Bij 100% eigendom van een eenheid geeft u waarde 1 op. Het is dus niet de bedoeling om een 0 in te vullen of het veld leeg te laten. Bij sloop of verkoop die 100% in eigendom was, is het niet de bedoeling om een eigendomspercentage van 0% op te geven.


Zie ook de hieraan gerelateerde Q&A