In de dVi2021 wordt informatie gevraagd over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de woningcorporatie in het verslagjaar. In de kennisbank van SBR-wonen staat een Excel-sjabloon voor deze gegevens: de WOZ-bezitstabel. In dit sjabloon staan al een aantal validaties waarmee u kunt controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. 


Ook de opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2021. De ‘Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel (onderdeel B)’ helpt u bij het op de goede manier vullen en opslaan van de tabel.