In onderdeel 2.1 ‘Opgave op niveau van eenheid’ worden woongelegenheden gebaseerd op gerelateerde huurcontracten, bijvoorbeeld studenteneenheden, verantwoord als eenheidssoort ‘Woonruimte’ (vastgoedtypering). In de praktijk kan het voorkomen dat diezelfde eenheden volgens BOG-parameters zijn gewaardeerd vanwege het bijbehorende totaal-huurcontract, bijvoorbeeld bij complexgewijze verhuring (marktwaardetypering). In dit geval houdt u rekening met de opzet van de beleidswaarde en verantwoordt u de betreffende verhuureenheden in onderdeel 2.7 in categorie BOG. Hierdoor kunnen op categorieniveau verschillen ontstaan tussen de onderdelen 2.1 en 2.7. Bij het valideren op sbr-wonen.nl wordt alleen gecontroleerd op aansluiting van de totale marktwaarde (per tak) en is er geen controle op het aantal eenheden.