Alle bedragen moeten in euro’s worden ingevuld en niet in x 1.000 euro. Een bedrag van honderdduizend honderddrieëndertig euro wordt bijvoorbeeld als 100.133 opgenomen en niet als 100. Houd hierbij ook rekening met validaties (bijvoorbeeld error: verband marktwaarde in verhuurde staat balans vs WOZ-bezitstabel).