De nieuwe NTA8800 is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Verankering van deze nieuwe standaard leidt tot een aangepaste categorisering in de energie prestatie methode. Vanwege de overgang naar een nieuwe standaard worden de labelklassen (A++++ t/m G) geherintroduceerd. Voor eenheden waarvan het energielabel nog niet bekend is, maar waarvan wel een energie-index beschikbaar is, gebruikt u de volgende omrekentabel, waarbij het mogelijk is om het volledige bezit (zowel bezit met een ‘oud’ Energie-index als bezit met een ‘nieuw’ NTA-8800 label) aangaande woongelegenheden eenduidig te rapporteren in dit onderdeel.