Nee, naar aanleiding van diverse trendanalyses is besloten de wegingsfactor van BOG-eenheden in DAEB-tak ten behoeve van rapportage van gewogen eenheden te wijzigen van factor 2 naar factor 1. De resterende wegingen zijn ongewijzigd gebleven. D.w.z:


- Zelfstandige woonruimte: 1,0

- Onzelfstandige woonruimte: 1,0

- Intramurale zorg: 1,0

- MOG: 2,0

- BOG DAEB: 1,0

- BOG niet-DAEB: 1,0

- Parkeervoorzieningen: 0,2

- Overig bezit: 0,2


LET OP: Gewogen eenheden dienen enkel in hoofdstuk 2.1 (activiteitenoverzicht) te worden opgenomen.