Nadat de validatielijst volledig is afgehandeld (alle foutmeldingen zijn opgelost) in het portaal, kunt u na ‘Verzenden’ bijlagen uploaden.

De documenten die geüpload dienen te worden betreffen:

- Ondertekende bestuursverklaring;

- Meerjarenbegroting 2022 (forecast verslagjaar 2021 en prognosejaren 2022 e.v.);

- Begroting 2022 (indien separaat aanwezig; (forecast verslagjaar 2021 en 1e prognosejaar 2022)).


Let op dat bij het uploaden van de stukken de juiste naamconventie wordt gehanteerd.