De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2021 zijn grotendeels hetzelfde als voorgaand jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2021 ten opzichte van de dPi2020 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het  Overzicht wijzigingen dPi2021