Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen woningmarkt 2020 (MG 2019-2). Geeft tevens informatie over de AOW-leeftijd, vervallen van de maximale inkomensgrenzen en de indexering van de eigen bijdrage voor de huurtoeslag.


Download 'MG-circulaire 2019-02'


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)