Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en per 1 juli 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurprijsbeleid per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigen de maximale huursomstijging inclusief harmonisatie voor woningcorporaties en de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De liberalisatiegrens per 1 januari 2020 bedraagt € 737,14.

Huurprijsbeleid per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wijzigen de maximale huurverhogingspercentages, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.574. Daarnaast zijn de WOZ-component in het woningwaarderingsstelsel, de maximale energieprestatievergoedingen en de maximale huurprijsgrenzen geïndexeerd. In de circulaire wordt tevens het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging beschreven.


MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)