Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2020. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).


De Woningwet 2015 bepaalt dat de woningcorporaties betalen voor de kosten van de Aw. De Aw moet daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober een bijdrageheffing innen. Per saldo is de bijdrageheffing voor de kosten Aw 2020 vastgesteld op totaal € 12.984.438-. Dit totaalbedrag is verdeeld over alle corporaties op grond van de berekeningswijze in het BTIV 2015. Een nadere toelichting staat in de brief met bijlage aan de corporatie.


Download 'Brief bijdrageheffing Aw 2020'


Bron: Publicaties Autoriteit woningcorporatiespublicaties