In hoofdstuk 3.4 wordt gevraagd naar de ‘Deel betalingen aan werknemers en overige kasstromen dat betrekking heeft op onderhoud’. U dient hier geen onderhoudsuitgaven op te geven die u reeds eerder opgaf in de voorgaande hoofdstukken.”. Wel dient u hier de indirecte toerekenbare operationele uitgaven die betrekking hebben op onderhoud op te nemen. Deze werkwijze geldt tevens voor de toerekening aan leefbaarheid.