De post ‘Aankoop grond’ is vervallen. De grondaankopen worden opgenomen onder de nieuwbouw uitgaven in het kasstroomoverzicht. Grondaankoop zal enkel voor nieuwbouwprojecten plaatsvinden. Derhalve zal deze aankoop dan onderdeel uitmaken van de regel “Stichtingskosten (inclusief grond).