Ja, de weging is ongewijzigd gebleven. D.w.z:


Zelfstandige woonruimte: 1

Onzelfstandige woonruimte: 1

Intramurale zorg: 1

MOG: 2

BOG DAEB: 2

BOG niet-DAEB: 1

Parkeervoorzieningen: 0,2

Overig bezit: 0,2


LET OP: Gewogen eenheden dienen enkel in hoofdstuk 2.1 (activiteitenoverzicht) te worden opgenomen.