Nadat de validatielijst volledig is afgehandeld (alle errors zijn opgelost) in het portaal, kunt u na ‘Verzenden’ bijlagen uploaden.

De documenten die geüpload dienen te worden betreffen:

- Ondertekende bestuursverklaring;

- Meerjarenbegroting 2021 (forecast verslagjaar 2020 en prognosejaren 2021 e.v.);

- Begroting 2021 (indien separaat aanwezig; (forecast verslagjaar 2020 en 1e prognosejaar 2021)).


Let op dat bij het uploaden van de stukken de juiste naamconventie wordt gehanteerd.