Aw en WSW publiceren het financieel kader met ratio’s en grenswaarden. In een bestuurlijke brief geven zij toelichting op de achtergrond en totstandkoming van de definities van de ratio’s en de bijbehorende grenswaarden. Ook brengen zij een aantal onderwerpen onder de aandacht die relevant zijn bij het werken met de ratio’s.


In de bijlage ‘berekeningswijze ratio's Aw en WSW’ zijn de definities van de ratio’s op detailniveau weergegeven. U kunt dit als hulpmiddel gebruiken voor het bepalen van uw eigen uitkomsten.


De ratio’s en grenswaarden zijn per direct van toepassing. Om te zorgen dat er in de toekomst actief wordt ingespeeld op mogelijke ontwikkelingen zullen de definities en de grenswaarden van de ratio’s periodiek geëvalueerd worden.


Download berekeningswijze ratio's Aw/WSW 


Bron: Publicaties Autoriteit Woningcorporaties