In december 2019 is een geüpdatet WNT model gepubliceerd door de BZK. In dit model is de opzet van de tabellen C, D en E gedeeltelijk aangepast. In het geüpdatet model wordt de uitvraag ‘onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag’ als een negatief bedrag meegenomen in de berekening van de bezoldiging. In vorige versie van het model betrof de bezoldiging enkel de optelling van ‘Beloning plus belastbare onkostenvergoeding’ + ‘Beloning betaalbaar op termijn’ en werd ‘Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag’ apart in dezelfde tabel uitgevraagd. Naar aanleiding hiervan veranderd de definitie van ‘Bezoldiging’ tussen de vorige versie van het model (inclusief onverschuldigd betaald ofwel voor aftrek van onverschuldigde betaling) en het geüpdatet model (exclusief onverschuldigd betaald ofwel na aftrek van onverschuldigde betaling). Aangezien het geüpdatet model pas d.d. 23 december 2019 is gepubliceerd, is deze wijziging niet doorgevoerd in het SBR-wonen portaal. Naar aanleiding hiervan is onderstaande workaround opgezet, rekening houdend met de controle van onderdeel 5.3 van dVi-rapportage door de accountant.


Workaround

Indien er sprake is van een onverschuldigde betaling dient er in het toelichtingsveld bij de betreffende tabel, naast de partijen waarbij wordt teruggevorderd, tevens opgenomen te worden wat de bezoldiging exclusief de onverschuldigde betaling betreft.


Let op! 

Deze workaround is enkel van toepassing indien er sprake is van een onverschuldigde betaling. Indien dit niet van toepassing is dient er geen toelichting opgenomen te worden in het toelichtingsveld.