Vul voor leegstaande woningen nog niet in exploitatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) de streefhuur in en vul voor leegstaande woningen in exploitatie (reguliere leegstand) de (laatst bekende) kale onafgeronde huurprijs per maand, ultimo verslagjaar in.
Voor woningen die reeds uit exploitatie zijn genomen (bijvoorbeeld verkoop) hanteert u eveneens de (laatst bekende) onafgeronde huurprijs per maand, ultimo verslagjaar.