Het concept gegevensmodel dPi2020 is op 4 maart 2020 gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. Ketenpartijen Aw, WSW, Aedes en het ministerie van BZK realiseerden in samenspraak met de Expertgroep wederom een verminderde uitvraag van gegevens. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2020 ten opzichte van de dPi2019.