Voor dPi 2019 kan al rekening worden gehouden met de bijgestelde tarieven vanwege de structurele verlaging van de verhuurderheffing met € 100 mln. Het is overigens ook mogelijk de huidige tarieven te gebruiken in de dPi 2019. Onderstaand is het staatje weergegeven waarin de nieuwe tarieven zijn weergegeven voor de afzonderlijke jaren.

                        

20190,561%
20200,562%
20210,562%
20220,563%
2023 e.v.0,537%


Bron: Rijksoverheid