In het kader van stroomlijning met dVi is het type bezit overige eenheden aan de dPi toegevoegd. Dit betreft alle eenheden welke niet onder de andere type categorieën kan worden geschaard, echter deze wel terugkomt op de balans en waar tevens periodiek huur voor wordt geïnd. Deze eenheden dienen ongewogen opgenomen te worden in alle hoofdstukken met uitgang van 2.1 (activiteitenoverzicht). Hier dient deze tegen een factor van 0,2 opgenomen te worden.