De winst- en verliesrekening en de balans worden vóór resultaatbestemming opgesteld. Het uitgekeerde en ontvangen dividend wordt niet afzonderlijk in de winst- en verliesrekening gepresenteerd of verwerkt. De mutatie van deze post zal in de balans direct op het eigen vermogen (van niet-DAEB tak) verwerkt worden. Dit betekent dat de boekwaarde/nettovermogenswaarde van de deelneming (van DAEB tak) verlaagd wordt met het bedrag dat uitgekeerd is als dividend.