In Hoofdstuk 2.1 'Activiteitenoverzicht' dienen alle projecten met realisatie/oplevering in 2020/2024, ongeacht kasstromen in de betreffende jaren. Hoofdstuk 2.2 'Activiteitenoverzicht detail' louter alle projecten met kasstromen in 2020 t/m 2022 (jaar oplevering/realisatie niet relevant).

Voorbeeld:
* Oplevering project in 2023, met kasstromen in 2022
* Uitkomst: Verantwoorden in hoofdoverzicht (2.1) en verantwoorden in detailoverzicht (2.2)
Voorbeeld:
* Oplevering 2023, met kasstromen in 2023
* Uitkomst: Verantwoorden in hoofdoverzicht (2.1) en niet verantwoorden in detailoverzicht (2.2)