Evenals vorig jaar hebben WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gezamenlijk een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2019 die geldt voor de periode 2020-2024. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij de invulling van dPi 2019 waar het gaat om prijsinflatie, renteverwachting en de stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde.

De toelichting op de manier van prognosticeren van marktwaarde en beleidswaarde staat dit jaar geïntegreerd in deze leidraad. De leidraad bevat ook informatie over de in te rekenen saneringsheffing. Daarnaast wordt deelnemers van WSW gevraagd een bedrag in te rekenen voor obligo-inning. Over de reden hiervoor – om een solide borgstelsel voor de toekomst te garanderen - heeft WSW zijn deelnemers eerder geïnformeerd.


Download gezamenlijke leidraad economische parameters dPi 2019 


Bron: Publicaties Autoriteit Woningcorporaties