Het is belangrijk dat u het goede csv-bestand meestuurt als bijlage bij de dVi2018. Dit is de gevalideerde definitieve versie van de WOZ-bezitstabel. Wilt u controleren of u de juiste heeft? Dat kan door het csv-bestand weer te valideren. Ga naar ‘Valideren WOZ-bezitstabel’ en klik op de linker button 'Upload het csv-bestand en bekijk het resultaat'. Op het scherm ziet u een controlegetal dat moet overeenkomen met het controlegetal zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van uw dVi-rapportage van de volledige pdf die u heeft gedownload voor controle door de accountant.