Als eenheden uit exploitatie zijn door bijvoorbeeld verkoop en sloop, vult u in de WOZ-bezitstabel de laatst bekende waarden van de betreffende eenheden in (bijvoorbeeld netto-huur, WWS punten, energie-index, WOZ-waarde en marktwaarde).