Vul het contactformulier op de website van SBR-wonen. Bij "Type" kiest u voor "Opvragen acc. rapportage".  Voor de processtappen rondom de accountantsrapportage zie de Handleiding valideren WOZ-bezitstabel en  werking portaal SBRwonen voor dVi2018

Bij ontvangst van deze aanvraag zal de Servicedesk dit verder oppakken. U ontvangt binnen 2 uur (kantooruren) de pdf voor de accountantscontrole retour van SBR-wonen. Stuur deze pdf aan uw accountant voor de accountantscontrole.