Als bijlage is een voorbeeld opgenomen hoe niet door WSW geborgde leningen moeten worden opgenomen in onderdeel 4.4.