Onderstaande is slechts een aandachtspunt over de presentatie van de winst en verliesrekening. 


In het portaal is in het geconsolideerd model een afwijking ten opzichte van het enkelvoudig model. Houdt bij het invullen van de dVi 2018 rekening met onderstaande.
Bij het invullen van de dVi2018 is er verschil in volgorde van onderstaande posten:

3.2 'Winst- en verliesrekening - Geconsolideerd en geconsolideerde niet-DAEB verbindingen'
1. Eerst rentelasten en soortgelijke kosten en daarna
2. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten. 

3.2 'Winst- en verliesrekening - Voor DAEB TI, Niet-DAEB TI en Enkelvoudig'
1. Eerst overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten en daarna
2. Rentelasten en soortgelijke kosten.