Graag uw aandacht bij het invullen van dVi2018 voor het verschil in volgorde van onderstaande posten: 

3.2 'Winst- en verliesrekening - Geconsolideerd en geconsolideerde niet-DAEB verbindingen'; 

a) Rentelasten en soortgelijke kosten; en dan

b) Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten.

3.2 'Winst- en verliesrekening - Voor DAEB TI, niet-DAEB TI en Enkelvoudig'; 

a) Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten; en dan 

b) Rentelasten en soortgelijke kosten.