U dient de maandhuurbedragen op te nemen afgerond in hele euro’s. Stel: de totale maandhuur 1 januari 2018 bedraagt € 12.583,79, dan moet ingevuld worden: € 12.584.