De huuringangsdatum is leidend voor de verantwoording (dVi) en dus niet de toewijzingsdatum. Het is in dit kader dus wel relevant dat u scherp bent op het hanteren van de juiste indexeringen indien een toewijzing in (vorig) verslagjaar t-1 plaatsvindt en de huuringangsdatum ligt in het daarop volgende jaar.