Woningen met een huur waarbij geen recht is op huurtoeslag, tellen niet mee bij de toewijzingen voor de passendheidsnorm. Dat geldt voor woningen met een huurprijs van meer dan € 710,68 per maand en voor woningen met een huur lager dan de basishuur (dus zo laag dat er ook geen recht is op huurtoeslag). De basishuur is afhankelijk van leeftijd en inkomen. Voor inzicht in de toewijzing van dit goedkoopste deel van de sociale voorraad, moeten de toewijzingen in dit segment wel worden verantwoord in de kolom geheel links.

Basishuur:

Leeftijd

Alleenstaand

Meerpersoons

Jonger dan AOW leeftijd

€ 225,08

€ 225,08

Ouder dan AOW leeftijd

€ 223,26

€ 221,45

LET OP: de woningcorporatie moet alle toewijzingen van de corporatie in de dVi verantwoorden, ook de intermediaire verhuren. 

Meer informatie staat in bijgevoegde memo.