Voor die norm tellen de toewijzingen niet mee van woningen met een zodanige huur dat er geen recht is op huurtoeslag. Dat geldt ten eerste voor woningen met een huurprijs van meer dan € 710,68. De corporatie hoeft over deze categorie hier geen verantwoording af te leggen. Daarnaast geldt dit voor woningen met huren die lager zijn dan de basishuur. Dus zo laag dat er ook geen recht is op huurtoeslag. Die basishuur is afhankelijk van leeftijd en inkomen. Om inzicht te behouden in de toewijzing van dit goedkoopste deel van de sociale voorraad, dienen de toewijzingen in dit segment in de kolom geheel links nog wel te worden verantwoord.

Basishuur:

Leeftijd

Alleenstaand

Meerpersoons

Jonger dan AOW leeftijd

€ 225,08

€ 225,08

Ouder dan AOW leeftijd

€ 223,26

€ 221,45

LET OP: de woningcorporatie is verantwoordelijk voor het verantwoorden van alle toewijzingen van de corporatie middels de dVi applicatie. Hieronder vallen ook de intermediaire verhuren.

Zie voor nadere informatie bijgevoegd memo.