Het is verplicht voor het verlicht regime om kasstromen afzonderlijk voor DAEB en Niet-DAEB op te nemen in het kasstroomoverzicht. Hiermee kan beoordeeld worden of de woningcorporatie voldoet aan de gestelde eisen van verlicht regime.

Verlicht regime: corporaties hoeven alleen de kasstromen en de W&V gescheiden te verantwoorden naar DAEB en niet-DAEB, niet de balans.