Het uitbetaalde bedrag aan waarborgsommen moet op regel 'wijziging kortgeldmutaties' in het kasstroomoverzicht worden opgenomen.