De verwachting is dat de kosten zoveel mogelijk verwerkt zijn in het resultaat (onrendabel) van de projecten. De verwachting is dat veel van de kosten/uren worden toegerekend aan de projecten. In de Winst- en verliesrekening wordt het resultaat verwerkt op de regel 'Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille'. Zie ook Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening verslagjaar 2018 Als de kosten/uren niet aan projecten kunnen worden toegerekend, worden de kosten op de  regel 'Overige organisatiekosten' verantwoord.